Giỏ hàng

Tầm nhìn – Sứ Mệnh – Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Đối với khách hàng, UFO là nhà tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp về phòng sạch, máy, chất lượng cao nhất trong ngành và phù hợp nhu cầu người sử dụng. 

Đối với đồng nghiệp, UFO cung cấp môi trường làm việc thử thách và lương thưởng xứng đáng. Luôn khuyến khích đổi mới và phát huy sáng tạo.

Đối với cộng đồng, UFO luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường, tôn trọng giá trị văn hóa, hỗ trợ và phát triển cộng đồng.

Tầm nhìn

Nhà sản xuất và cung cấp các giải pháp toàn diện về sản phẩm phòng sạch tại Việt Nam và ASEAN.
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của UFO là một ngọn lửa được đốt bằng thứ dầu không thể dập tắt. Mỗi hành động nhỏ của thành viên UFO đều nhằm mục đích giữ ngọn lửa đó cháy lâu dài và cháy mạnh mẽ.

Các giá trị cốt lõi này được hình thành từ giá trị của những người sáng lập, điều hành doanh nghiệp và tập thể người lao động, là BẢN SẮC của doanh nghiệp, là cơ sở để xây dựng VĂN HÓA UFO.

  1. Tinh thần “phải làm được”: Đừng nói KHÔNG THỂ, hãy đưa ra GIẢI PHÁP.
  2. Hướng đến khách hàng: Khách hàng chính là người trả lương chúng ta hàng tháng. Hãy phục vụ khách hàng theo cách bạn muốn được phục vụ.
  3. Làm hết sức, chơi hết mình.

Gửi mail Gọi ngay: 0976380910 Nhắn tin facebook Zalo: 0976380910 SMS: 0976380910